Politika zaštite ličnih podataka

Monri kao kontrolor podataka

Monri Payments d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 F, Zagreb, identifikacijski broj: 82551932122 (u daljnjem tekstu: Monri), kao kontrolor podataka, brine o zaštiti vaše privatnosti. Ovom Politikom zaštite ličnih podataka želimo da vas informišemo kako prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke i da vas istovremeno upoznamo sa vašim pravima u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679.

Možete nas kontaktirati na brojeve telefona ili putem kontakt forme koji su vam dostupni na našoj web stranici www.monri.hr u odjeljku Kontakt.

 

Službenik za zaštitu podataka

Monri preduzima savremene tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka korisnika, a za sva pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka imenovali smo službenika za zaštitu podataka kome se možete obratiti na dpo-monri@monri.com ili pismenim putem na adresu: Ulica grada Vukovara 269 F, Zagreb, s naznakom “za Službenika za zaštitu podataka”.

Koje lične podatke prikupljamo

  1. Prilikom prijave na naš bilten

Ako želite primati informacije o našim proizvodima i uslugama, možete se prijaviti na naš bilten putem web stranice. U tom slučaju obrađujemo samo vašu e-mail adresu dok primate bilten. Registracijom nam dajete svoju saglasnost koju možete povući u bilo kojem trenutku odjavom sa biltena. Dostavljanje informacija o e-mailu i prijava na bilten, što predstavlja Vašu saglasnost, su uslovi za primanje biltena.

  1. Ako želite da postanete član Monri tima

Na našoj web stranici možete pronaći oglase za otvorene pozicije ili nam možete poslati otvorenu prijavu u kojoj možete napisati šta želite raditi i kako vidite nastavak svoje karijere u našem timu i poslati nam svoj životopis. Obrađujemo osnovne podatke o kandidatu, kontakt podatke, podatke o stručnoj spremi i radnom iskustvu, kao i druge podatke koje sam kandidat dostavi u svom životopisu, a koje moramo uzeti u obzir radi zasnivanja radnog odnosa, tj. radi preduzimanja radnji prije zaključenja ugovora o radu. Ako ste se prijavili na otvoreni oglas za posao, vaše lične podatke obrađujemo samo tokom procesa selekcije i potom ih čuvamo na period od 24 mjeseca, a ako ste nam poslali otvorenu prijavu, čuvat ćemo ih na osnovu vašeg pristanka dok nam ne bude potreban novi radnik sa vašim opisom, i to na period od najviše dvije godine. Ako ste poslali otvorenu prijavu, a nakon toga više ne želite da se vaš životopis čuva kod nas, obavijestite našeg službenika o povlačenju saglasnosti i vaši podaci će biti izbrisani.

 

  1. Kada nas kontaktirate putem kontakt forme, e-maila ili telefona

Na našoj web stranici dostupna su vam brojevi telefona naših službi kao i kontakt forma putem koje nam možete poslati svoje upite. Pravni osnov za obradu ovih ličnih podataka je saglasnost. U tom slučaju obrađujemo vaše ime i prezime, e-mail adresu i broj telefona, kao i druge podatke koje nam stavite na raspolaganje, a sve u svrhu i tokom vremena koje je potrebno da odgovorimo na vaš upit.

 

  1. Kada koristite naše proizvode i usluge

Prilikom pružanja usluga kartične transakcije kada kupujete proizvode/usluge online, Monri može djelovati kao kontrolor ili obrađivač podataka zavisno o individualnom ugovornom odnosu sa poslovnim partnerom.

Prilikom obavljanja online transakcija obrađujemo sljedeće lične podatke: ime i prezime, adresu, poštanski broj i grad, broj telefona, e-mail adresu, broj kartice, datum isteka kartice i CVC broj koji su korisnici unijeli na elektronskim prodajnim mjestima trgovaca sa kojima imamo ugovorene odnose u svrhu plaćanja njihovih proizvoda i usluga. Svrha obrade je obrada transakcije u svrhu plaćanja kupljenih proizvoda/usluga trgovca i Monri prikuplja samo one podatke koji su neophodan preduslov za izvršenje transakcije.

Napominjemo da Monri ne pohranjuje kontrolni broj kartice, već se prosljeđuje Banci kao izdavaocu kartice.

Vaši lični podaci se pohranjuju i obrađuju na vremenski period određen relevantnim zakonskim propisima, odnosno pet godina od transakcije.

 

  1. Kada posjetite našu web stranicu – kolačići

Kolačić je informacija koja se može spremiti na vašem računaru ili drugom uređaju kao što je tablet ili mobilni telefon kada posjetite web stranicu. Kolačić čuva vaše postavke, odnosno postavke za web stranicu, kao što su željeni jezik, sortiranje itd. Na taj način sadržaj web stranice se prilagođava vašim potrebama. Kolačići mogu sačuvati niz informacija, uključujući neke lične podatke, ali samo ako to omogućite.

Koristimo kolačiće da bismo odredili i analizirali promet na web stranici i kako bismo vam pružili bolje iskustvo korištenja svih usluga putem naše web stranice.

Kolačiće možete onemogućiti tako što ćete ih blokirati na vašem računaru kroz postavke vašeg internetskog pretraživača, ali to može negativno utjecati na korištenje web stranica. Saznajte više o kolačićima u našoj Politici kolačića.

 

S kime dijelimo vaše lične podatke

Vaše podatke možemo podijeliti s trećim stranama:

  • obrađivači koji nam pružaju određenu uslugu koja uključuje obradu podataka, a koji imaju ugovornu obavezu da čuvaju povjerljivost i osiguraju sigurnost obrade vaših ličnih podataka;
  • pružaoci drugih usluga sa kojima sarađujemo u svrhu pružanja naših usluga, tzv. treće strane;
  • državnim organima na njihov zahtjev.

Prijenos podataka u treće zemlje

 

Obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova kontrolor je povjerio povezanoj kompaniji sa sjedištem u Republici Sjevernoj Makedoniji, koja djeluje kao obrađivač. Kao rezultat navedenog, lični podaci ispitanika (koji se uglavnom sastoje od imena i prezimena osobe ovlaštene za zastupanje i drugih relevantnih osoba) povezanih s klijentima i dobavljačima kontrolora mogu se prenijeti u navedenu treću zemlju. samo i isključivo za opisanu svrhu, i za koje prijenose postoje osigurane odgovarajuće zaštitne mjere u obliku Standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije zaključenih između kontrolora i izvršitelja i koje su ispitaniku dostupne kod službenika za zaštitu podataka kontrolora podataka.

 

Vaša prava

Pravo pristupa

 

U svakom trenutku možete zatražiti potvrdu da li se vaši lični podaci obrađuju i detaljne informacije o obradi, posebno o svrsi obrade, o vrsti/kategorijama ličnih podataka koji se obrađuju, uključujući pristup vašim ličnim podacima, o primaocima ili kategorijama primaoca, te o predviđenom periodu u kojem će lični podaci biti pohranjeni.
Pravo na ispravku

 

Imate pravo da bez odlaganja dobijete ispravku netačnih i nepotpunih ličnih podataka.
Pravo na brisanje

 

Imate pravo zahtijevati brisanje vaših ličnih podataka. Ako je zahtjev opravdan i ako nas zakon ne obavezuje da čuvamo podatke, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.
Pravo na ograničenje obrade

 

Imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših ličnih podataka u slučajevima predviđenim Opštom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679. Posebno naglašavamo da možete ograničiti obradu ličnih podataka na osnovu legitimnog interesa kao zakonite osnove za obradu.
Pravo na prigovor

 

Imate pravo prigovora na obradu vaših ličnih podataka u svim slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebno ističemo da možete uložiti prigovor na obradu na osnovu legitimnog interesa kao pravnog osnova za obradu i ograničiti ili potpuno zabraniti obradu.

 

Kako bismo osigurali i pojednostavili ostvarivanje vaših prava, pripremili smo formular  zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika koji možete poslati našem službeniku za zaštitu podataka na dpo-monri@monri.com. Moguće je da ćemo u određenim slučajevima od vas tražiti da dokažete svoj identitet.

Ako su Vaši lični podaci predmet obrade na osnovu Vaše saglasnosti, svoju saglasnost možete povući u bilo kom trenutku, ali to neće uticati na zakonitost obrade koja se zasnivala na saglasnosti prije njenog povlačenja. 

U slučaju da smatrate da je obrada rezultirala povredom Vaših ličnih podataka i kršenjem odredbi Opšte uredbe, možete podnijeti prigovor nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

 

Sigurnost obrade ličnih podataka

Lične podatke prikupljamo i obrađujemo na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost i tajnost u njihovoj obradi i omogućava efikasnu primjenu principa zaštite podataka, smanjenje količine podataka, obima njihove obrade, perioda čuvanja i dostupnosti. U tu svrhu uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere zaštite koje osiguravaju nivo sigurnosti koji odgovara rizicima koje nosi obrada podataka i prirodi ličnih podataka koji se štite, imajući u vidu karakteristike i troškove njihovog unošenja.

Budući da usluge koje pruža Monri uključuju obradu kartičnih podataka, oni se prikupljaju i obrađuju na visokim nivoima zaštite u skladu sa PCIDSS standardom uz primjenu kriptografskih metoda.

Redovno pregledavamo obradu koja može predstavljati rizik za prava i slobode pojedinaca i poduzeli smo odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu ličnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, posebno u slučajevima kada obrada uključuje prijenos ličnih podataka putem mreža, kao i od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

 

Izmjene i dopune te stupanje na snagu

Monri redovno pregleda, dopunjuje i mijenja ovu Politiku zaštite ličnih podataka kako bi uvijek odražavala stvarno stanje prikupljanja i obrade ličnih podataka. Sve izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave na ovoj web stranici.

 

Posljednje izmjene i dopune objavljene su: 25.03.2024.